gastric

ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताएको छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा

काठमाण्डौ  – ग्यास्ट्रिकलाई नेपालमा ‘राष्ट्रिय रोग’ संज्ञा दिइएको छ । “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ…

ग्यास्ट्रिकको स*मस्याले स*ताएको छ ? झु*क्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा

काठमाण्डौ । ग्या* स्ट्रिकलाई नेपालमा ‘राष्ट्रिय रो* ग’ संज्ञा दिइएको छ । “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई…